Flash News.

സ്കോളർഷിപ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച CIRCULAR താഴെ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് .. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്.... ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപെട്ട DAILY BASIS DATA ENTRY നടത്തേണ്ട IVRS PORTAL ബ്ലോഗിന് മുകളില്‍ ഇടതുവശത്തായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ -പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ തുക കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്

Monday, 11 December 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

2017-18 വര്‍ഷത്തെ സംസ്കൃതം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്പരീക്ഷക്ക്‌ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ്  സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

1 മുതല്‍ 7 വരെ ക്ലാസ്സുകളില്‍ പ൦ിക്കുന്ന രണ്ടു കുട്ടികളെ വീതം സംസ്കൃത സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
കുട്ടികളുടെ പേര്   ക്ലാസ്   അഡ്മിഷന്‍ ന൦    എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രധാനധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്..

Friday, 8 December 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

2017 ഫെബ്രുവരി മാസം മുതല്‍ 2017 ഒക്ടോബര്‍ വരെയുള്ള  എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി എന്റര്‍ ചെയ്തതിന്റെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പകര്‍പ്പ് 11/12/2017 .ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുന്‍പ് ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രധാനാധ്യാപക യോഗം

2018-19 വര്‍ഷത്തെ സ്കൂള്‍ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും യോഗം 11/12/2017 ന് തിങ്കളാഴ്ച  ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ബി ആര്‍ സി യില്‍ ചേരുന്നതാണ്‌ 

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 

ഡിസംബര്‍ 10 മനുഷ്യാവകാശ ദിനമാണ്‌.എന്നാല്‍ ഈ വര്‍ഷം ഡിസംബര്‍ 10 അവധിയായതിനാല്‍ ഡിസംബര്‍ 11 തിങ്കളാഴ്ച മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം നടത്തേണ്ടതാണ്.വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേര്‍ന്ന് ഇതോടൊപ്പം നല്‍കുന്ന പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലേണ്ടതാണ്.

                                     പ്രതിജ്ഞ

ഞാന്‍ ഭാരതത്തിന്‍റെ ഭരണഘടനയിലും ഭാരതത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര  ഉടമ്പടികളിലൂടെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങളോട് നിര്‍വ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലര്‍ത്തുമെന്നും ഈ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എന്റെ കര്‍ത്തവ്യം നിറവേറ്റുമെന്നും, എല്ലാവരുടെയും മനുഷ്യാവകാശത്തെയും, ആത്മാഭിമാനത്തെയും യാതൊരു വിവേചനവും കൂടാതെ ബഹുമാനിക്കുമെന്നും , മറ്റുള്ളവരുടെ മനുഷ്യാവകാശത്തെ നേരിട്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ വാക്ക് കൊണ്ടോ, എന്റെ ചിന്തയിലൂടെയോ ഹനിക്കുകയില്ലെന്ന്, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു വേണ്ടി സദാ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവനായിരിക്കുമെന്നും സഗൌരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയുന്നു.
അറിയിപ്പ് - TEXT  BOOK  INDENT

TEXT  BOOK 2018  -19  INDENT   ചെയ്തതിൻറെ  ഒരു പകർപ്പ്  ഈ  ഓഫീസിൽ  തിങ്കൾ (11 -12 -2017 ) രാവിലെ 10 മണിക്ക്  തന്നെ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ...

Wednesday, 6 December 2017

വളരെ അടിയന്തിരം 
 എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് LP/UP പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും 

    2017 ഡിസംബർ 1 മുതൽ 2018 ഡിസംബർ 31 വരെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുത്തി രിക്കുന്ന പ്രഫോർമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 07 / 12 / 2017   5 pm നുള്ളിൽ ഇ- മെയിൽ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് ക്രോഡീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ വീഴ്ചയും വരുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 

Tuesday, 5 December 2017

വളരെ അടിയന്തിരം. 
പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ്  2018 - 19 


2018 - 19 പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റ് ഓൺലൈനായി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ School Profile ലെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകിയതിന് ശേഷം പ്രൊഫൈൽ  confirm  ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിനകം 2018 - 19 പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ് കൺഫേം ചെയ്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. School Profile നിരവധി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻട്രി റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. 
ആയതിനാൽ പ്രൊഫൈൽ എൻട്രി കൃത്യമായി ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇന്ന്  തന്നെ (06/12/2017)  കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതാന്നെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു. 

Monday, 4 December 2017

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

ഒ ബി സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് ഡാറ്റ എന്‍ട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തിയ്യതി ഇന്ന് 05/12/2017 ആണ്. അര്‍ഹരായ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ സമര്‍പ്പിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Friday, 1 December 2017

അറിയിപ്പ് 
2011 മുതൽ കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകർ ,ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കായുള്ള അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ 2018 ലേക്കുള്ള വാർഷിക പ്രീമിയം 400/-രൂപ 2017 നവംബർ മാസത്തിലെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കിഴിവ് വരുത്തേണ്ടതും ,നോമിനേഷനുകൾ അതത് ഡി .ഡി .ഒ  മാർ മേലൊപ്പിട്ട് ജീവനക്കാരുടെ സേവന പുസ്തകത്തിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് .ഡി .ഡി .ഒ  മാരുടെ നോമിനേഷനുകൾ മാത്രമേ മേലൊപ്പിനായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ

Thursday, 30 November 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

എസ് എസ് എ, ഡയറ്റ്, തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും വേണ്ടത്ര പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത എല്‍ പി വിഭാഗം അധ്യാപകരെ പ്രധാനാധ്യാപകരും മാനേജരും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍ബന്ധിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലും യു പി വിഭാഗങ്ങളിലും ക്ലാസ്സുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എല്‍ പി വിഭാഗത്തില്‍ ,പരിശീലനം ലഭിച്ച യു പി വിഭാഗം അധ്യാപകരെ തിരിച്ചും നിയോഗിക്കുന്നു എന്നും പരാതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.ഈ ആക്ഷേപത്തിന്മേല്‍ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതും അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി നല്‍കേണ്ടതാണ്.ഇത്തരം പ്രവണതകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു  എങ്കില്‍ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

// അറിയിപ്പ് // 

നബി ദിനം  പ്രമാണിച്ചു  2017  ഡിസംബർ 1  ന്  സംസ്ഥാനത്തെ   എല്ലാ   വിദ്യാഭ്യാസ  സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും  അവധി  പ്രഖ്യപിച്ചുട്ടുണ്ട് .  പ്രസ്‌തുത  ദിവസത്തിന്  പകരമായി  ഡിസംബർ  16  ശനിയാഴ്ച  പ്രവൃത്തി  ദിനമാക്കുവാനും  നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്   
പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 

2018 -19 ടെക്സ്റ്റ്  ബുക്ക്  indent ചെയ്‌തതി ൻറെ  ഒരു  കോപ്പി ഓഫീസിൽ  04 -12 -17  ന്  എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 29 November 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌.


ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന സേവിങ്ങ്സ് സ്കീം പാസ്‌ ബുക്കുകള്‍ ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ജില്ലാ ഓഫിസില്‍ ലഭ്യമാണ്.കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്  പാസ്‌ ബുക്കുകള്‍ കണ്ണൂര്‍ കലക്ട്രേറ്റ് ലുള്ള  ഓഫിസില്‍ ചെന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

// അറിയിപ്പ്‌ // 

 അർദ്ധ  വാർഷിക  പരീക്ഷ  ടൈം  ടേബിൾ  താഴെ കൊടുക്കുന്നു 

Monday, 27 November 2017


// അറിയിപ്പ് // 

ആരോഗ്യ  കായിക ആക്ടിവിറ്റി  പാഠപുസ്‌തകം  excess /shortage  ഉണ്ടെങ്കിൽ 
 താഴെ കൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ  29 -11 -17  ന്  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതും  അധികം  ഉള്ള  പുസ്തകം  ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

Saturday, 25 November 2017

ഗവ.വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരുടെ അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു 
TEACHERS INTERDISTRICT TRANSFER- INSTRUCTIONS

Friday, 24 November 2017// അറിയിപ്പ് //

 നവംബർ  27  ന്  ഭരണഘടനാ  ദിനമായി  ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ്. സ്കൂൾ  അസംബ്ലിയിൽ  ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ  ആമുഖം  വായിക്കേണ്ടതാണ് . 
ന വോദയ  സെലക്ഷൻ  ടെസ്റ്റ് -2018 

  നവോദയ  സെലക്ഷൻ  ടെസ്റ്റ് 2017 -2018   അപേക്ഷ  സമർപ്പിക്കാനുള്ള  അവസാന  തീയതി  25 -11 -17  നിന്നും  2 -12 -17  ലേക്ക്  നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപേക്ഷഫോം   (ഓഫ്‌ലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ )    ജവഹർ നവോദയ  വിദ്യാലയം, ചെണ്ടയാട് കണ്ണൂരിൽ    നേരിട്ട് സമർപ്പികുകയോ    അക്ഷയ   സെന്റർ  വഴി     ഓൺലൈൻ  അപേക്ഷയായി  നൽകുകയോ  ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

Wednesday, 22 November 2017


// അറിയിപ്പ് // 

കൈത്തറി & ടെക്സ്റ്റ് യിൽസ് -ജില്ലാ  തല  ചിത്ര രചനാ  മൽസരം    2017  നവംബർ  25  ന്  രാവിലെ 
  9 .30  മണിക്ക്  കണ്ണൂർ  ജവഹർ  പബ്ലിക്  ലൈബ്രറി  ഹാളിൽ  നടത്തുന്നു. പരിപാടിയിൽ  പങ്കെടുക്കാൻ  താല്പര്യമുള്ള  കുട്ടികളെ  പ്രധാനാധ്യാപകർ  പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

ന്യൂമാത്‍സ്പരീക്ഷസംബന്ധിച്ചഅറിയിപ്പ് 


ഈ വർഷത്തെ സബ് ജില്ലാ തല ന്യൂ മാത്‍സ് പരീക്ഷ ഡിസംബർ 5 നു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കും.വിദ്യാർത്ഥികൾ രാവിലെ 9.30 നു തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചരേണ്ടതാണ്.


പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം:     IMNSGHSS മയ്യിൽ . 

സമയം :  രാവിലെ 10 മണി ( പരീക്ഷാർത്ഥികൾ രാവിലെ 9 .30                              മണിക്ക് തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ      

                   ഹാജരാകേണ്ടതാണ് .)       

പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
ബഹു.ലോകായുക്ത ,കേരള യുടെ കത്ത് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ  അറിവിലേക്കായി ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു . ഗവ.വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചുവടെ കൊടുത്ത A,B,C  ഫോമുകളിൽ 27 / 11 / 2017 നകം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
FORM-A


പ്രധാന  അദ്ധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക്  

എൽ .പി  അധ്യാപകർ ക്കുള്ള  മലയാള ത്തിളക്കം  പരീശീലനം  നാളെ  23 -11 -17  ന്   3, 4  ക്ലാസ്സുകളിലെ  ഒരധ്യാപകൻ / അധ്യാപികയെ  പങ്കെടുപ്പിക്കുക 
ഇതിന്  മുൻപ്  മലയാളത്തിളക്കം   പരിശീലനം    കിട്ടാത്തവരാകുന്നത്  അഭികാമ്യം .പരിശീലനം രാവിലെ  10  മണി  മുതൽ  4.30  വരെ 
മലയാളത്തിളക്കം handbook  കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് .

പങ്കെടുക്കേണ്ട സെന്ററുകൾ 
കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് -ബി  ആർ  സി , മയ്യിൽ 
                                                                   എ എ ൽ  പി  എസ്  കണ്ടക്കൈ 
                                                                                ജി.എൽ പി എസ്  കൊറയലിതുരുത്തി 
                                                      എ.എൽ പി  എസ്  മയ്യിൽ 
                                                    എ.എൽ പി  എസ്   കയരളം നോർത്ത് 
                                                                 എ യു പി  എസ്  പെരുമാച്ചേരി
                                                     എ യു പി  എസ് കയരളം  

                            കുറ്റിയാട്ടൂർ  പഞ്ചായത്ത് - എ എ ൽ  പി  എസ്  തായംപൊയിൽ 
                                                                                                                                                                                                                                                         എ എ ൽ  പി  എസ് പെരുവങ്ങൂർ 
                                                                               എ എ ൽ  പി  എസ്   തായംപൊയിൽ
                                                                    എ എ ൽ  പി  എസ് ചെറുപഴശ്ശി 
                                                               എ എ ൽ  പി  എസ് ചെറുപഴശ്ശി  വെസ്റ്റ് 
                                                                                എ എ ൽ  പി  എസ് കണ്ടക്കൈ  കെ .വി


                             ആന്തൂർ  നഗര  സഭ         -    എ യു പി  എസ്   പറശ്ശിനിക്കടവ്    
                                                               എ എൽ  പി  എസ്,മുല്ലക്കൊടി  മാപ്പിള 
                                                എ യു പി  എസ്  മുല്ലക്കൊടി
                                                           എ എ ൽ  പി  എസ് നണിയൂർ  നമ്പ്രം  ഹിന്ദു 
                                                            എ എ ൽ  പി  എസ് നണിയൂർ  നമ്പ്രം,   മാപ്പിള ന വോദയ  സെലക്ഷൻ  ടെസ്റ്റ് -2018 

  നവോദയ  സെലക്ഷൻ  ടെസ്റ്റ് 2017 -2018 അപേക്ഷഫോം   (ഓഫ്‌ലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ )    ജവഹർ നവോദയ  വിദ്യാലയം,   ചെണ്ടയാട് ,കണ്ണൂരിൽ    നേരിട്ട് സമർപ്പികുകയോ    അക്ഷയ   സെന്റർ  വഴി  25 -11 -17   വരെ   ഓൺലൈൻ  അപേക്ഷയായി  നൽകുകയോ  ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

Tuesday, 21 November 2017


ATTN: ALL HEADMASTERS


TEXT BOOK INDENTING FOR THE YEAR 2018-19


As per Circular No. A2/759/2017/TBO Dated: 18/11/2017 the indenting for text books is to start from today.  Since the trial run of the software for the same is going on and it will be ready by today afternoon.  Hence website will be ready by today afternoon.  This is for your information.

അറിയിപ്പ് --സ്കൌട്സ് ഗൈഡ്സ് പെട്രോള്‍ ലീഡര്‍ കാമ്പ്  

തളിപറമ്പ സൗത്ത് ലോക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഭാരത്‌ സ്കൌട്സ് ആന്‍ഡ്‌ ഗൈഡ്സ് പെട്രോള്‍ ലീഡര്‍ കാമ്പ്  നവംബര്‍ 24, 25, 26 തിയ്യതികളിലായി നടക്കുന്നു. ചട്ടുകപ്പാറ GHHS ലാണ് കാമ്പ് നടക്കുന്നത്. സ്കൌട്ട് ആന്‍ഡ്‌ ഗൈഡ്സ് യൂണിറ്റുകള്‍ ഉള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളും കുട്ടികളെ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.